Page content

Voice Search

Voice search wordt gebruikt om online informatie op te zoeken middels spraakgestuurde zoekopdrachten. Via een virtuele assistent, zoals Google Now, Cortana (van Microsoft) of Siri (van Apple) kun je zoekwoorden inspreken in de microfoon van je mobiel, tablet of een ander device. Hierna wordt het zoekwoord opgezocht binnen de zoekmachine. Voice search is een makkelijke en snelle manier om iets op te zoeken. Zeker wanneer je je mobiel niet kunt vasthouden.

voice search google met smartphone

Voice Search en SEO

Door het goed implementeren van SEO binnen jouw website, komen mensen op jouw website terecht als ze via een zoekmachine zoeken. Dit gebeurde eerst met zoekopdrachten die in de zoekbalk getypt werden, maar tijden veranderen, ook het zoekgedrag van bezoekers. Behalve zoekwoorden intypen, wordt er steeds vaker gezocht middels voice search. De zoekopdracht hiermee worden uitgevoerd, zien er anders uit dan een getypte zoekopdracht. Een website optimaliseren en het maken van content voor voice search werkt dus ook anders.

Long tail keywords bij voice search

Tot ongeveer 2016 gebruikte men vooral korte en bondige zoektermen. Veel websites zijn dan ook nog ingesteld op deze short tail keywords. Dit soort keywords werden veelal gebruikt voor text search, maar de laatste jaren wordt er steeds vaker gezocht alsof gebruikers een vraag stellen aan zoekmachines. Zoekopdrachten worden dus langer. Deze langere zoekopdrachten worden ‘long tail keywords genoemd.

Deze long tail keywords worden gebruikt bij iedere vorm van online zoeken. Bij voice search zijn de zoekopdrachten het langst. Als je iets uitspreekt, verwoord je het meestal anders dan wanneer je iets typt. Bij het inspreken van een zoekopdracht maak je er vaak een zin van.

Stel je wil een auto kopen. Als je via text search gaat zoeken, typ je in “auto kopen”, met misschien nog je regio erachter. Ga je via voice search zoeken, dan ben je geneigd een vraag te stellen, “waar kan ik in mijn omgeving een auto kopen?”.

Bij het creëren van SEO content werd er vaak maar op 1 keyword gelet, omdat hier ook naar werd gezocht. Echter, dit is aan het veranderen. Langzamerhand maken deze short tail keywords plaats voor long tail keywords. Bij long tail keywords gebruik je meerdere woorden die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. Hier komt het stellen van een vraag aan zoekmachines dus naar voren.

Voor SEO teksten betekent dit dat je rekening moet gaan houden met het feit dat steeds meer mensen gaan zoeken via voice search. Er moeten dus meer long tail keywords in je teksten worden verwerkt om je website SEO proof te houden.

    Comment Section

    0 reacties op “Voice Search

    Plaats een reactie


    *