Page content

Headings

Headings zjin html elementen waarmee je kopjes kunt maken binnen een webpagina. Hiermee kun je een duidelijke structuur creëren zodat de bezoeker de inhoud van een pagina beter snapt. Een heading kan zo worden gemaakt:

< h1 >Naam van het kopje< / h1 >

Verwijder wel even de spaties tussen de haakjes en h1, dit moet aan elkaar zijn geschreven. Als ik dit nu zou doen, zie je het kopje wel en de code hier van, dus vandaar doe ik het even zo. 😉

Er is een belangrijke regel bij het gebruiken van headings, namelijk: een heading 1 mag maar één keer per pagina worden gebruikt. Waarom? Simpel! Zie jouw website als een boek. Deze heeft een titel, hoofdstukken en paragrafen. Een pagina op jouw website kun je zien als een hoofdstuk. Binnen een boek is er maar één hoofdstuk 1, toch? De verdere kopjes die je tegenkomt binnen dat hoofdstuk zijn paragrafen. Zo werkt het ook met headings. Heading 1 is de titel van het hoofdstuk, heading 2 wordt dan een paragraaf, heading 3 een subparagraaf en zo verder.

Headings versimpeld

  • Heading 1: Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 …
  • Heading 2: Hoofdstuk 1.1, hoofdstuk 1.2, hoofdstuk 1.3
  • Heading 3: Hoofdstuk 1.1.1, hoofdstuk 1.1.2, hoofdstuk 1.1.3
  • … Dit gaat tot en met heading 6, in de code dus < h6 >

Het voordeel van headings op een goede manier gebruiken, is dat zowel zoekmachines als gebruikers de inhoud van een pagina beter gaan begrijpen. 🙂

Zo maak je gebruik van headings

  • Maak de heading 1 gelijk aan de titel van de pagina mits dit relevant en gepast is. Bij blogs kan dit bijvoorbeeld goed.
  • Gebruik het belangrijkste keyword in heading 1
  • Gebruik heading 2’s om dieper op het onderwerp in te gaan
  • Gebruik ondersteunende keywords en het belangrijkste keyword afwisselend in heading 2’s